تبلیغات
پرنده بجنورد

پرنده بجنورد
 
نویسندگان
نظر سنجی
کبوتر مورد علاقه شما کدام گزینه میباشدابزار

چکیده

 دراین بررسی سعی شده است یک معرفی کلّی ازکبوترخانه به عنوان نمونه ی بارزی از معماری بومی،به طورخاص دراصفهان، و به اختصار در سایرنقاط جهان، ارائه شود؛باتوجه به اینکه درکلیه ی نقاط ایران، اصفهان بیشترین تعداد کبوترخانه را داراست.

پس ازمعرفی کبوترخانه و ارائه ی تاریخچه ای مختصر و نکات جالب توجهی که در سفرنامه های جهانگردان غیرایرانی درمورد کبوترخانه وجود دارد،انواع تیپ های کبوترخانه ازنظر پلان و مقطع بررسی شده است،که نکات قابل توجهی در آنها وجود دارد.برای مثال، مقاومت این بناها درمقابل زلزله،که تأییدی است بر توانایی و دوراندیشی سازندگان آنها که اکثراً از کشاورزان و مردم عادی بوده اند.
صحبت کوتاهی نیز درمورد کبوترخانه های اروپا و تاریخچه ی آنها و همچنین موارد استفاده کبوترخانه درکشورهای اروپایی شده است که نشان می دهد کبوترخانه های اروپایی اصلاً به کمال و پیچیدگی کبوترخانه های ایران نبوده اند؛همانطور که شاردن نیز در سفرنامه خود به این موضوع اشاره کرده است.
سپس به علل انهدام این برج ها خواهیم پرداخت که هم حاصل بی توجهیِ مردم به آنهاست و هم مسائل محیطی که در گذشته پیش آمده،نظیرقحطی و... .
مختصری نیز درمورد وضع کنونی این برج ها بحث خواهیم کرد و کارهایی که برای مرمت آنها انجام گرفته است، که برای نمونه، برج کرکوند پیش و پس از مرمت معرفی شده است.
در پایان،آنچه ازاین جستجو برداشت می شود، نخست شگفتی ست دربرابر معمای فوق العاده این برج ها،و دیگرافسوس؛برای اینکه شاید تا چندسال آینده به ندرت اثری از آنها وجود داشته باشد.چراکه درحال حاضر نیز سه هزار برجِ زمان شاردن به کمتر از یک پنجم تقلیل یافته اند(3) که این، تنها حاصل بی توجهی به حفظ و مرمت این برج هاست که حداقل می توانند به عنوان جاذبه ای توریستی حفظ شوند و حتی شاید در برخی موارد بتوانند جهت همان منظوری که برای آن طراحی شده اند، یعنی تولید کود، مورد استفاده قرار گیرند.

به ادامه مطلب بروید .....

مقدمه
 

همیشه آنچه پایدار است، بعد از گذر سالها و سالها، مردم است... که خود را و فرهنگش را خشت می کند، با دست ورز می دهد و می پزد، آنگاه این «خود» را رج به رج بنا می کند و می سازد؛ چراکه دریافته است آنچه می سازد، بیش از خودش پایداراست. و اینگونه، معماری را بوجود آورده است.
انسانی که قرنها پیش بوده است، پدری که معماری زاده نیازهای اوست، برای زندگی و جاودانگی، بی هیچ چشم داشتی، بی هیچ غروری از توانایی های ناپایدار و محدود، هدیه های طبیعت را پذیرفته است و با دست ها،که نمود همه توانایی های انسان اند، آنها را شکل داده و فقط ساخته است.
هیچ چیزی را خراب نکرده، هیچ ناسازگاری در طبیعتی که مهربان است بوجود نیاورده،زندگی را برای زندگی به رقص درآورده است... نیروی ناپیدایی که میان یادگارهای پدری جریان دارد،
زندگی است.حسی که شاید ندانی چیست، ولی وقتی به این یادگارها نگاه می کنی، یا دست می کشی روی سطح کاهگلی یا بوی خاک باران خورده را حس می کنی، یا صدای بال زدن دسته ای کبوتر را می شنوی،به خاطرحضور ناخوانده ات، دلت را قلقلک می دهد...و نگاهت را، همان کبوترهایی که پریدند،با خودشان می برند وسط آبی بزرگ، صداشان پیوند می خورد با تصویری دور از روزی که مثلاً، نگاهت به دنبال همین کبوترها،که حسرت رهایی شان را می خوری،رسیده است به یک برج... .

معماری بومی،معماری برخاسته از مردم، برای مردم
 

دراصفهانی که به هرطرف نگاه کنی، بناهای فاخر و باشکوه نگاهت را پُر می کنند، و انگارسالهاست روح معمارانِ فوق العاده آنها گوشه ای ایستاده اند و با غرور، شگفتی تو را دربرابر هنرشان می بینند، شاید جایی برای صحبت از معماری بومی نباشد. شهری که بیش از هرچیز برپایه هندسه بی نقصِ بزرگترین مهندسان زمان خود بنا شده است.
اما با این وجود،درهمین شهر زیبای بزرگ مغرور، برج هایی هستند که سالها معمارانِ گمنامی به خود دیده اند، و تجربه سالها بی عیبشان کرده است؛برج هایی که نه برای به رُخ کشیدن شکوه یک سلطنت ساخته شده اند و نه برای به یادگار گذاشتنِ جاودانه ای غرورآمیز؛ بلکه به سادگی برای برآوردن نیاز روزمره انسان و تعامل بهتر با طبیعت.

پیشینه ی کبوترخانه در ایران و اصفهان
 

کبوترخانه هم مانند هر نمونه دیگری از معماری بومی، تاریخ آغاز ساخت مشخصی ندارد،و تنها با بررسی ادبیات، متون تاریخی و کشاورزی(4) و اسنادی همچون سفرنامه ها می توان تخمینی درمورد زمان بوجود آمدنِ اولین کبوترخانه زد.
باتوجه به این اسناد و مدارک می توان گفت که کبوترخانه از قرن چهارم هجری در ایران ساخته می شده است؛ البته بدیهی است که ساخت این بناها پیش از قرن چهارم هجری هم رواج داشته است، اما اسناد و شواهد موجود به 1100 تا 1200سال پیش باز می گردد.
سفرنامه ابن بطوطه(5)، قدیمی ترین سفرنامه ای است که در آن از کبوترخانه های اصفهان نام برده شده است: «... آن روز را نیز از وسط باغ ها، آب ها و دیه های زیبا که برج های کبوتر زیادی در آنها دیده می شود، به سیر خود ادامه دادیم و پسین روز به شهر اصفهان رسیدیم...»
شاردن نیزدرسفرنامه خود چنین می گوید: «... من عقیده دارم که ایران مملکتی است که بهترین کبوترخانه های جهان در آنجا ساخته می شود.این کفترخان های عظیم شش بار بزرگتر از بزرگترین پرورشگاههای ما هستند.اینها را از آجر بنا می کنند و رویش گچ و آهک می کشند و در تمام سطوح داخلیِ دیواره ی بنا از بالا تا پایین سوراخ هایی احداث می کنند تا کبوتران درآنها آشیانه کنند. همه کسانی که مایل به داشتن کبوترخانه باشند،به استثنای سکنه ای که متدین به مذهب رسمی کشور نیستند،می توانند آن را بسازند و در این مورد هیچ شرط انحصاری و امتیازی وجود ندارد و فقط مالیات کود می پردازند. در حوالی اصفهان بیش از سه هزار کبوترخان می شمارند و تمامی اینها چنانکه من دیده ام، برای تحصیل کود ساخته شده اند، نه برای پرورش و تغذیه کبوتران...»(6)
در سفرنامه های بسیار دیگر نیز به تفصیل یا خلاصه درمورد کبوترخانه های اصفهان اشاره شده است.(7)

اصفهان، شهر کبوترخانه ها(1)

پراکندگی جغرافیایی کبوترخانه ها
 

پراکندگی کبوترخانه ها منطقه وسیعی را شامل می شود که پیش تر به عنوان ایران شناخته می شده و وسیع تر از مرزهای کنونی بوده است.اما پراکندگی فعلی آنها محدود به استان های اصفهان، مرکزی، آذربایجان و یزد است که درمیان آنها اصفهان بیشترین تعداد کبوترخانه را داراست.
پرسشی که پیش می آید، این است که چرا اصفهان بیشترین پراکندگی کبوترخانه را دارد؟ دلیل اول این است که اصفهان به لحاظ اقلیمی،محیط مناسبی برای پرورش کبوتر بوده است. باغات و مزارعِ بسیار اصفهان که به وسیله رود دائمیِ زاینده رود آبیاری می شوند،محیط بسیار مناسبی برای زندگی و تولیدمثل کبوتران است.(8)
از دیگردلایل یکی هم این است که اصفهان پایتخت صفویه بوده است و بیشتر برج هایی که هنوز برجای مانده اند،به آن زمان باز می گردند. اگرچه از چند قرن پیش از آن نیز کبوترخانه وجود داشته،دوران اوجِ کبوترخانه ها زمان سلطنت شاه عباس اول بوده است.

علل انهدام برج های کبوتر
 

پس از انقراض سلسله صفویه و انتقال پایتخت ازاصفهان به تهران،بازار خربزه و هندوانه ی اصفهان دچار رکود شده است که این باعث بی توجهی به کبوترخانه ها و ویرانی تدریجیِ آنها شده است.
از دیگردلایل این ویرانی، قحطی سالهای1870/1869م. است که کبوتران یا توسط مردم برای تغذیه شکار شدند، یا به علّت نبود غذا و خشکسالی پراکنده شدند و به مناطق دیگر رفتند.

تنوع و شکل کبوترخانه ها
 

کبوترخانه ها ازنظر شکل ظاهری و سبک ساخت به چند دسته تقسیم می شوند که این تقسیم بندی در منطقه اصفهان تابع محل جغرافیایی آنها نیزهست.این سه دسته عبارتند از: 1- کبوترخانه های استوانه ای که در شرق و جنوب شرق و داخل شهر اصفهان یافت می شوند. 2- کبوترخانه های مکعبی که در شمال و شمال غرب اصفهان و همچنین استان های مرکزی و آذربایجان یافت می شوند.(گلپایگان، نجف آباد و...) 3- کبوترخانه های چندقلو که در جنوب اصفهان یافت می شوند.
کبوترخانه به صورتی طراحی و ساخته می شد که با بکارگیری کمترین مصالح و کمترین سطح اشغال در زمین، از حجم بیشترین استفاده به عمل آید و حداکثر تعداد لانه ی کبوتر ساخته شود. نحوه ی قرارگیری لانه ها در حجم به صورتی ست که امکان دسترسیِ برابر دارند و همه لانه ها ازنظر دریافت نور، تهویه و رفت و آمد کبوتران موقعیت یکسان دارند و لانه ها ارجحیتی بریکدیگر ندارند.لانه هایی که در سطوح پائین تر قرار دارند نیز برای تولیدمثل کبوتران مناسب ترین مکان هستند، چراکه کبوتر برای تولیدمثل به محیط کم نور احتیاج دارد. اندازه ی لانه ها نیز به گونه ای است که دو کبوتر به راحتی می تواند در آن بچرخند.
از سطح زمین تا ارتفاع حدود نیم متر نیز لانه ای وجود ندارد که به این فاصله «زغل گیر» گفته می شود که فضله ی کبوتران در این محل انباشته می شد و در زمان معین از درهای کوچکی که در نیم متری سطح زمین، دوطرف کبوترخانه تعبیه و به مدّت یکسال مهر و موم شده بودند، تخلیه می شدند.
ازنظرامنیت کبوتران نیز این بناها در بهترین سطح ممکن ساخته شده اند. در پی این بنا ازآهک استفاده شده، تا جلوی ورود حشرات و جانوران موذی و مار را ازطریق زمین بگیرد، همچنین در ارتفاعی از تنه کبوترخانه یک نوار گچی کشیده شده است که اگرماری از دیواره بالا بخزد، روی سطح صیقلی گچ سر خورده و به زمین بیفتد.همچنین کنگره بندی های کبوترخانه علاوه بر جنبه ی تزئینی با ازمیان بردن گوشه های صاف، امکان بالا خزیدن مار را کاملاً ازبین برده اند. اندازه سوراخ های ورودی کبوترخانه نیزکه روی فلفلدان ها(9) قراردارند،فقط برای ورود کبوتر و گنجشک مناسب اند و پرندگانی مانند باز و شاهین که دشمنان کبوتر محسوب می شوند، نمی توانند از این طریق به کبوترخانه وارد شوند.
یکی دیگرازنکات قابل توجه درمورد شیوه ساخت برج های کبوتر پیش بینی هایی است که برای افزایش مقاومت این ساختمان ها چه درمقابل زلزله و چه درمقابل بادهای شدید و چه پرواز دسته جمعی کبوترها، انجام پذیرفته است.

اصفهان، شهر کبوترخانه ها(1)

پدیده ی تشدید (رزونانس) و نحوه ی خنثی کردن آن
 

مسأله ای که به علّت پرواز دسته جمعی کبوتران ممکن است بوجود آید،پدیده رزونانس است. گاهی عاملی باعث وحشت کبوتران می شود. (مثلاً دیدن مار در کبوترخانه) و درنتیجه بیش از یازده هزار کبوتر به طور ناگهانی به پرواز در می آیند. سازه برج کبوترخانه مشابه یک ستون یک سرگیردار است که به طور عادی دارای ارتعاشاتی می باشد.(این حالت زمانی است که برج از یک استوانه تشکیل شده باشد.)
زمانی که یازده هزار کبوتر باهم به پرواز در می آیند، در اثر پرواز و بال زدنِ آنها هوا متراکم شده و به بدنه برج برخورد کرده، باز می گردد و به بدنه برج برخورد می کند. برخورد پی در پی هوا به بدنه برج، باعث ایجاد ارتعاشاتی جدید می شود. چنانچه ارتعاشاتِ ایجاد شده با ارتعاشات خودِ برج هم دامنه شوند،باعث تقویت ارتعاشاتِ سازه برج می شود،که به این پدیده تشدید (رزونانس) گفته می شود.
درحالت تشدید،برج با دامنه ی بزرگتری ارتعاش خواهد کرد.باتوجه به اینکه مصالح برج عمدتاً از خشت و گل می باشد، با افزاش دامنه ارتعاشات،پایداریِ برج به خطرخواهد افتاد. برای جلوگیری از حالت تشدید و ممانعت از افزایش دامنه ارتعاشات،به طریق زیر عمل شده است:
به وسیله باند،استوانه خارجی و داخلی به هم متصل شده اند. علاوه برآن، با ساختن یک طبقه در میانه برج و همچنین ساختن تاق هایی بین استوانه های خارجی و داخلی، (دستک بین دو استوانه) در نقاط مختلف استوانه ها را به هم متصل کرده اند. اتصالات مذکورباعث می شوند که طول مؤثرطره ی برج کاهش یافته و سختی سازه افزایش یابد.
با کاهش طول مؤثر و افزایش سختی سازه، دامنه ارتعاشات برج نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.درنتیجه، چنانچه ارتعاشات حاصل ازپرواز کبوترها با ارتعاشات برج هم دامنه شود، تغییر و افزایشِ دامنه ارتعاشاتِ برج چندان زیاد نخواهد بود و ازآثار مخربِ پدیده ی تشدید جلوگیری خواهد شد.
کبوترخانه،بنایی ضدزلزله(10)
کبوترخانه ها را اگر نخستین بناهای ضدزلزله ساخت بشرندانیم،بدون شک از اولین ها هستند.
به طور کلّی یک سازه برای اینکه ضدزلزله باشد، باید خصوصیاتی هم در پی و فنداسیون و هم در بدنه ی خود داشته باشد؛ خصوصیاتی که به وضوح در پلان های معرفی شده از تیپ های مختلفِ کبوترخانه ها می توان دید.
اطلاعات ما از رفتار دینامیکی سازه های ساده و متقارن بسیار بیشتر از سازه های پیچیده است و درک رفتارآنها هنگام زلزله ساده تر است. این نوع سازه ها مقاومت زیادی دربرابر زلزله دارند،
همان طور که این دو خصوصیت در کلیه پلان های برج های کبوترمشاهده می شود.

اصفهان، شهر کبوترخانه ها(1)

نامتقارن بودن موجب ایجاد آثار پیچشی(11) در سازه می شود که می توانند بسیار مخرب باشند.به این مفهوم که به طور کلّی اگر فرم اعضای سازه با فرم کلّی سازه متناسب باشد،هم ازنظر اندازه و هم ازلحاظ شکل، کلیه اجزاء در برابر زلزله رفتارهای مشابهی نشان می دهند که این، از خسارات بیشتر جلوگیری می کند.
نکته ی دیگری که بر مقاومت یک سازه اثر می گذارد،توزیعِ یکنواخت و پیوسته مقاومت در آن سازه است. در سازه ساده و متقارن است که مقاومت پیوسته و یکنواخت توزیع می شود،یعنی اعضای باربر سازه یکنواخت توزیع شده اند و دیوارها نیز از پی تا بام پیوسته و بدون انحراف هستند؛که همه ی این اصول نیزدر کبوترخانه ها کاملاً رعایت شده اند.همانطور که از پلان ها و مقاطع معرفی شده کبوترخانه ها قابل مشاهده است،ستون ها و دیوارها از پی تا بام پیوسته و یکنواخت هستند و نافرمی ناگهانی و خاص درآنها وجود ندارد.
کلاف هایی(تیرهای چوبی) نیزبه طور عرضی از دیوارهای کبوترخانه های گذشته اند و دیوارهای مقابل را به هم متصل می کنند که دیواره های کبوترخانه را متصل به هم نگه می دارند و از متلاشی شدن و ترک های بزرگ عمودی در دیوارها جلوگیری می کنند.
ازدیگرنکات مهم و تأثیرگذاربرمقاومت یک سازه،مصالح بکاررفته درآن است.بدنه ی اصلی کبوترخانه ها (به جزپی که بعداً در مورد آن بحث خواهد شد)ازخشت خام ساخته شده و روی آن نیزاندود گل و کاه گل بکاررفته است این مصالح جدای ازاینکه احتمالاً بسته به شرایط اقلیمی بهترین مصالح دردسترس و مورد استفاده ی آن زمان بوده اند،جزء مصالح خوب برای افزایش مقاومت یک سازه اند.ازجمله خصوصیات این مصالح می توان به خاصیت جذب انرژی و تغییرشکل خمیری زیاد،نسبت بالای مقاومت به وزن،همگن بودن و اتصال آسان به مقاومت،اشاره کرد.
به طورخلاصه می توان گفت مصالح مورد استفاده درکبوترخانه ها مصالح سبک با مقاومت نسبیِ بالا بوده اند که این سبکی به مقدارقابل ملاحظه ای نیروی حاصل از زلزله را کاهش می دهد.همچنین متخلخل بودنِ دیوارها به خاطروجود لانه های کبوتر بازهم به میزان قابل ملاحظه ای از وزن سازه کاسته است،بدون اینکه مقاومت و پایداری آن را کم کند.
V=Cw رابطه میان وزن یک سازه و میزان نیرویی ست که زلزله به آن وارد می کند. در این رابطه،w وزن سازه، c ضریب ثابت، و v نیروی زلزله است.
براساس این رابطه،هرچه وزن سازه کمتر باشد، نیروی حاصل از زلزله نیز بر آن کمتر خواهد بود؛که این امر در کبوترخانه ها به خوبی رعایت شده است.
مشکل دیگری که هنگام زلزله برای یک سازه بوجود می آید،اثر واژگونی است؛ به این مفهوم که نیرویی که زلزله به مرکز جرم یک سازه وارد می کند،باعث واژگونی آن می شود.
برای مثال،این اثررا بر روی یک استوانه معمولی و یک کبوترخانه استوانه ای با وزن یک (که درآن قاعده بزرگتراست) مقایسه می کنیم.
F نیرویی ست که زلزله به این دو سازه وارد می کند و رابطه F×H نیروی محرک وارد به ساختمان و رابطه ی W×e نیروی مقاوم سازه را نشان می دهند.با این پیش فرض که می دانیم نیروی زلزله به مرکز جرم یک جسم وارد شود،باتوجه به روابط، می بینیم که درفرم کبوترخانه که درآن قاعده پائین ازبالا بزرگتراست،هم نیروی محرک زلزله به دلیل پائین آمدن مرکز جرم کم شده و هم نیروی مقاوم سازه به علّت زیاد شدنِ شعاع قاعده زیاد می شود؛ درنتیجه فرم کبوترخانه اثر واژگونیِ زلزله را تا بیشترین حدّ ممکن کاهش می دهد.
در این رابطه، H ارتفاع مرکز ثقل استوانه از زمین، و H2 ارتفاع مرکز ثقل کبوترخانه اززمین است؛اما وزن دو سازه است.همچنین R1 شعاع قاعده ی استوانه، و R2 شعاع قاعده ی کبوترخانه است.

تا این جا درمورد فرم روبنا(12) و تأثیر آن بر روی عکس العمل سازه و مقاومت دربرابر زلزله بحث شد.اما همانطور که فرم روبنا برای مقاوم بودنِ یک سازه مهم است،فرم زیربنا(13) نیزازاهمیت فراوانی برخورداراست.
قاعده اساسی درمورد مقاومت لرزه ای زیربنا این است که درموقع وقوع زلزله زیربنا با روبنا و خاک زیرِ آن به طور یکجا و مرتب عمل کنند.اگرفرم مناسبی برای روبنا که درمقابل زلزله مقاوم است انتخاب شود، احتمالاً فرم تصویرافقی زیربنا منطقی و صحیح خواهد بود،یعنی:
الف) بارگذاری قائم متقارن خواهد بود.
ب) آثارواژگون کننده خیلی زیاد نخواهد بود.
ج) سازه درتصویرافقی خیلی دراز نخواهد بود.
پی درکبوترخانه ها پیِ دیواراست که می توان آن را متعلق به دسته پی های پیوسته دانست.دراین نوع پی،هرکجا که دیوار وجود دارد،درزیر آن پی نیزهست که ضخامت آن حدود5 /1برابر ضخامت دیواراست.
برای مثال،دریک کبوترخانه استوانه ای با یک هسته مرکزی که ضخامت آن (دیوار محیطی و دیوارهای هسته مرکزی)حدود 65سانتی متراست،پی به ضخامت20 /1 تا 1متر درزیر آن تعبیه شده است. که این نوع پی،مطلوبِ موردنظر برای مقاوم بودن را تأمین می کند.یعنی حرکت روبنا و زیربنا باهم پیوسته و اتفاق می افتد،که آثار مخرب زلزله را تا حدّ زیادی کاهش می دهد.
بنا به دلایل و ویژگی هایی که در بالا بحث شد و قبلاً نیزگفته شده است،کبوترخانه ها بناهایی دارای مقاومت زیاد دربرابر زلزله هستند که درمقایسه با سایر بناهایی که در آن زمان ساخته می شده اند،می توان آنها را ضدزلزله نامید.
باتوجه به اینکه این بناها جزو معماری بوم آورد محسوب می شوند و هیچ طراح یا مهندس خاصی وجود نداشته که طرح سنجیده و محاسبه شده ای برای آنها ارائه بدهد،تا شاهکارمعماری ساخته شود، و سازندگان این بناها فقط مردم عادی و کشاورزانی بوده اند که به خاطر نیاز،و با استفاده ازمصالح موجود با الهام گرفتن از خود طبیعت بناهایی را ساخته اند که در خدمت طبیعت و زندگی باشد،این هماهنگی بی نظیربا بیعت توانسته است این بناها را تاکنون پابرجا نگه دارد.

پی‌نوشت‌ها:
 

1-دانشجوی کارشناسی معماری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان.
2-دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان.
3-باتوجه به آخرین آمارارائه شده در کتاب کبوترخانه های اصفهان، سال1359، بررسی های میدانی نگارندگان درسال1387 نشان داد که بیشتر برج های یاد شده،تخریب شده اند.به طورمثال در کبوترآباد تعداد 15برج سالم یاد شده که اکنون برجی درآنجا یافت نشد.
4-برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:بی نام4، رامپوری، غیاث الدین محمدبن جلال الدین شرف الدین،1363،اسدی طوسی، ابونصرعلی ابن محمد، 1356.
5-ابن بطوطه، 1361.
6-شاردن. ژان.
7-برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
-بیزلی،الیزابت(بی تا).- پتروشفسکی، ایلیا پاولویچ(1357)-جکسون.ابراهم. و ویلیامز(1357)-دلا واله. پیترو-دیولافوآ. مادام ژان(1369)-ریچاردز،فردریک چارلز-شیل،لیدی مری-کرزن،جرج ناتانیل(1367)-کمپفر،انگلبرت(1360)- ویلز(1368).
8-به تلخیص برگرفته از مصاحبه با دکتر کیوان،استاد تاریخ دانشگاه اصفهان.
9-برجک هایی که بر بام کبوترخانه قرار دارند و سوراخ هایی برای ورود کبوتران بر روی آنها قرار دارد.
10-عادلی،حجت الله. 1359.
11-پیچش نتیجه دوران یک جرم خارج از مرکز یا دوران یک جرم کوچکترنسبت به بقیه یا جرم بزرگتر ساختمان است.
12-Superstructure
13-Substrncture
 

منبع:نشریه دانش نما ،شماره 162-161.
ادامه دارد...
(راسخون)طبقه بندی: آنچه در مورد کبوتران باید بدانیم،
برچسب ها: کبوتران،
[ شنبه 3 فروردین 1392 ] [ 09:53 ق.ظ ] [ محمد فرحدل ]
.: Weblog Themes By Parande :.

درباره وبلاگ


محمد فرحدل متولد بجنورد هستم و در رشته نرم افزار مشغول به تحصیل میباشم.
سخن اینجانب : هدف اصلی بنده از ایجاد این وبلاگ به این دلیل میباشد که بتونم به نحوی در راستای فرهنگ سازی و همچنین به اشتراک گذاشتن تجربیات و انتشار مقالات مفید و ارزنده قدمی رو برداشته باشم.
بی صبرانه منتظر نظرات و انتقادات شما برای بهتر شدن وبلاگم هستم . با تشکر

پسنت الکترونیک : parandeboj@ymail.com

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
حمایت از وبلاگ

تبادل لینک

خرید بک لینک